ODVODŇOVANIE KALOV

Životné prostredie a technológia SoilTain®

Každý zásah do životného prostredia sa spája s otázkou, ako daná realizácia ovplyvní prírodu a ľudské zdravie. Technológia SoilTain® je pre okolie bezpečná a jej pôsobenie na životné prostredie je iba lokálne a spojené s pomalým posunom plávajúceho bagra (sacieho čerpadla) po dne nádrže. Nespochybniteľnou prednosťou je možnosť vracať odsatú vodu späť do nádrže, vďaka čomu nedochádza k prudkej zmene vodnej hladiny.

Na rozdiel od tradičných metód, kde dochádza k úplnému vypusteniu vody z nádrže a následne k odťaženiu bahna pomocou bagrov, čo vedie k totálnemu vyhladeniu fauny a flóry nachádzajúcej sa v tejto vodnej nádrži. Obnova fauny a flóry nádrže môže trvať až niekoľko rokov. Oproti tomu sa pri technológii SoilTain® objavujú len minimálne a lokálne narušenia podmienok ekosystémov fungujúcich vo vodnej nádrži.

Polyelektrolyty používané počas odvodňovania dnových kalov sú v poľskej a európskej legislatíve klasifikované ako látky, ktoré neohrozujú ľudské zdravie a životné prostredie.

Počas realizácie je dávka a koncentrácia flokulantu dávkovaného do hydratovaného kalu prísne a priebežne kontrolovaná.

Pre minimalizáciu zásahov do životného prostredia sa refulačné pole prispôsobuje miestu určenému investorom v čo najvyššej miere. A po ukončení realizácie môžeme územie znovu nechať zazelenať alebo mu inak vrátiť prírodné hodnoty. Vyššie uvedené príklady ukazujú, že technológia SoilTain® predstavuje jedno z najbezpečnejších riešení ako pre životné prostredie, tak pre človeka.

Technológia geosyntetických vakov SoilTain®.

Zistite, ako funguje technológia odvodnenia kalu so geosyntetickými vakami SoilTain®

Používaním stránky súhlasíte s používaním cookies, niektoré už môžu byť uložené vo vašom prehliadači.
Ďalšie informácie nájdete v časti Zásady používania súborov cookie.