ODVODŇOVANIE KALOV

Jazerá, priehrady

« späť

Poznáme jav eutrofizácie, teda tzv. obohacovania vznikajúceho v dôsledku príliš veľkého množstva biogénnych prvkov (ako je dusík alebo fosfor) privádzaných do vodnej nádrže poľnohospodárskou a priemyselnou činnosťou človeka.

Vážne narušenie rovnováhy vodného ekosystému vedie k výraznému nárastu mikroorganizmov, okrem iného: baktérií, siníc, rias a, čo sa s tým spája, viditeľného efektu, akým je vykvetenie vody. Na dne nádrže sa hromadí bahno, čo vedie k zmenšeniu jej hĺbky.

Na dne nádrže nazhromaždené kaly obsahujú značnú časť zlúčenín, ktoré v nadbytočnej miere znečisťujú vodné prostredie.

Preto je jedným z nevyhnutných úkonov smerujúcich k očisteniu vodnej nádrže odstránenie dnových kalov. Preto je jedným z nevyhnutných úkonov smerujúcich k očisteniu vodnej nádrže odstraňovaných dnových kalov.

Jednou z tradičných metód odbahnenia nádrží je predchádzajúce vypustenie vody z nádrže, a následné nasadenie ťažkej techniky na územie nádrže s cieľom odťažiť usadené kaly. V dôsledku nádrž plne stráca svoju funkciu počas vykonávaného procesu.

Technológia geosyntetických vakov SoilTain® umožňuje ťažbu usadených sedimentov z dna bez vypúšťania vody z nádrže a s tým spojenú neporovnateľne menšiu degradáciu vodného ekosystému. Získava tiež ekonomický aspekt, ako je zníženie nákladov na dopravu s ohľadom na výrazne menšie množstvo odvodneného kalu na odvezenie a výrazné obmedzenie použitia ťažkej techniky.

Pokiaľ porovnáme technológiu geosyntetických vakov SoilTain® s metódami čerpadlového odberu kalov, môžeme konštatovať výrazné urýchlenie realizácie úlohy a väčšiu efektivitu a precíznosť odberu kalu zo dna.

Kal odvodňovaný v syntetických kontajneroch má tiež oveľa nižšiu hydratáciu než kal ťažený zo dna plávajúcimi bagrami alebo pásmi.

Pozrite si aj ďalšie použitia

Používaním stránky súhlasíte s používaním cookies, niektoré už môžu byť uložené vo vašom prehliadači.
Ďalšie informácie nájdete v časti Zásady používania súborov cookie.