ODVODŇOVANIE KALOV

Rieky a kanály

« späť

Rieky a kanály sú s ohľadom na svoj lineárny charakter a každoročné stúpanie a obdobie poklesu do značnej miery vystavené častým problémom so stratou hĺbky.

Počas obdobia vzostupu vodnej hladiny alebo povodní vyskytujúcich sa v dobe jarného topenia a po prívalových dažďoch sa do riek a kanálov dostáva veľké množstvo organických zlúčenín, ktoré sa nachádzajú hlavne na obrábaných poliach alebo lúkach.

Kanály a rieky vykazujú tiež tendenciu k samovoľnej plytkosti a v dôsledku toho k zániku vodných biotopov. Prestávajú potom plniť ako úžitkové, tak i doterajšie ekologické funkcie. Udržiavacia činnosť je teda nevyhnutná pre zaručenie samotnej existencie takýchto prvkov.

Odstraňovanie bahna zahŕňa zákroky mechanického alebo manuálneho dnového kalu. Práce prebiehajú manuálne alebo s použitím ťažšej techniky (bagre, buldozéry). Obvykle je pri manuálnom prehlbovaní alebo prehlbovaní pomocou bagra vyťažený kal rozhrňovaný na brehoch alebo zabudovaný do brehových zrázov. Ponechanie vyťaženého materiálu na svahu alebo brehu rieky/kanálu spôsobuje jeho opätovné zanesenie do nedávno prehĺbeného vodného toku dokonca aj počas malého dažďa.

Technológia odvodňovania pomocou vakov SoilTain® umožňuje odvodňovanie dnových kalov v syntetických kontajneroch s pomocou plávajúceho bagra alebo rýpadla s veľmi vysokou výkonnosťou.

Najväčšie syntetické vaky majú objem 1500 m3. Realizácia prehlbovacích prác teda prebieha vysoko efektívne a rýchlo.

Táto technológia umožňuje úplnú izoláciu dnového kalu odťaženého z dňa rieky alebo kanálu. Takto odťažený kal sa nevráti do predtým prehĺbeného vodného toku.

Vďaka technológii SoilTain® sú výsledky vykonaných prác trvalejšie a tým zaručujú dlhšie udržanie úžitkových funkcií riek a kanálov. Odvodnený kal môže byť odvezený alebo využitý na mieste.

Pozrite si aj ďalšie použitia

Používaním stránky súhlasíte s používaním cookies, niektoré už môžu byť uložené vo vašom prehliadači.
Ďalšie informácie nájdete v časti Zásady používania súborov cookie.