ODVODŇOVANIE KALOV

Bane

« späť

Čiernouhoľné, hnedouhoľné bane alebo rudné bane počas ťažných prác vytvárajú vysoko hydratovaný flotačný odpad. Pre hydratovanú formu sedimentu pred jeho vysušením sú potrebné veľkoobjemové skladovacie nádrže.

Efektívne odvodňovanie postflotačného sedimentu a očisťovanie vody nad sedimentom od pevných častíc je dosiahnuteľné pomocou technológie odvodňovania SoilTain®.

Do geosyntetických vakov SoilTain® možno čerpať kal ako z usadzovacích nádrží zadržujúcich hydratovanú formu sedimentu, tak i surový kal pritekajúci z ťažobných procesov v bani. V závislosti na mieste, ktorým disponujeme, možno rozložiť niekoľko vakov.

Striedavo naplňované plné kontajnery je potrebné odvážať a na ich mieste rozložiť nové, čím bude zaistená kontinuita realizácie. Počas procesu odvodňovania je nevyhnutné použiť polyelektrolyt, aby sa dokonca aj najmenšia frakcia sedimentu odvodnila v syntetickom vaku bez toho, aby pretiekla pórmi materiálu.

Polyektrolyt zvolený pri laboratórnych skúškach je dávkovaný plne automatizovanou stanicou dávkovania polyelektrolytu.

Pozrite si aj ďalšie použitia

Používaním stránky súhlasíte s používaním cookies, niektoré už môžu byť uložené vo vašom prehliadači.
Ďalšie informácie nájdete v časti Zásady používania súborov cookie.