ODVODŇOVANIE KALOV

Čističky odpadových vôd

« späť

Predstavenú technológiu možno úspešne využiť na odvodňovanie kalov zostávajúcich po procese čistenia kalov. Čím ďalej, tým väčšie potreby spojené s využívaním kanalizačných kalov vedú k ich čo najnižšej hydratácii.

Efektívny proces odvádzania vody môžeme dosiahnuť s využitím syntetických vakov. Rovnako ako v prípade odvodňovacích lisov alebo odstrediviek sa i v tomto prípade používajú polyelektrolyty umožňujúce efektívnejšie odvodňovanie usadenín.

Je potrebné venovať pozornosť ekonomickému aspektu, ktorý je jedným z dôvodov rastúcej obľuby tejto metódy. Ako hotový produkt sa získavajú vysušené kaly, čo výrazne ovplyvňuje ich objem a, čo s tým súvisí, náklady na dopravu a likvidáciu. V takom prípade možno vylúčiť použitie rôzneho druhu pracovných strojov, ktoré bývajú často poruchové a ich efektivita postupne výrazne klesá.

Počítajú sa tiež prevádzkové náklady takýchto zariadení, opravy alebo poplatky za elektrickú energiu, ktoré môžeme vylúčiť pri použití technológie geosyntetických vakov SoilTain®.

Ďalšou prednosťou riešenia ponúkaného našou firmou je absencia nutnosti tvorenia sedimentačných lagún. Pokiaľ už také lagúny existujú, hodia sa geosyntetické vaky i sem.

Skladované kanalizačné kaly môžu byť po určitej dobe použité tiež pri likvidácii lagún a ešte silne hydratované prečerpané do syntetických vakov.

Pozrite si aj ďalšie použitia

Používaním stránky súhlasíte s používaním cookies, niektoré už môžu byť uložené vo vašom prehliadači.
Ďalšie informácie nájdete v časti Zásady používania súborov cookie.